רשות ניקוז כינרת הינה תאגיד ציבורי הפועל מכח חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח – 1957, למניעת נזקי שטפונות, להסדרת זרימתם של עורקי מים וניקוז, למניעת סחף ולשימור קרקע. במהלך השנים הוענקו לרשות ניקוז כינרת גם סמכויות נרחבות של "רשות נחל" ע"פ חוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה – 1965 וכן אחריות על ניהול חופי הכינרת הציבוריים עבור "איגוד ערים כינרת" מכח החוק להסדרת הטיפול בחופי הכינרת, התשס"ח – 2008. הפעילות המגוונת באגן היקוות הכינרת ובכינרת עצמה הקנו לרשות ניקוז כינרת את שם המותג: "רשות הכינרת".

מפלס הכינרת 16/10/19
-211.775
מפלס הכינרת
  • ירידה של 1 ס"מ משלשום
  • חסרים 2.975 מ' לקו האדום העליון
  • המפלס גבוה ב- 1.225 מ' מהקו האדום התחתון
  • לדף המפלס המפורט ❯
אירועים

לנופשים בכינרת,

לידיעתכם, הרחצה בכינרת מותרת כעת. מכיוון שתנאי מזג האויר עלולים להשתנות, יש להשמע בכל עת להוראות המצילים, פקחי הרחצה וכוחות הבטחון בחוף. כמו כן, מומלץ

קרא עוד »

ביטול הפלגה במעבדה השטה

מצטערים להודיע שההפלגה במעבדה השטה שתוכננה להיום ב 12:00 מבוטלת. בעקבות התראות על מזג אוויר חריג באזור הכינרת , הכולל משבי רוח חזקים במיוחד, קפטן

קרא עוד »
הצטרפו לקבלת ניוזלטר אחת לחודש

שער המידע לכינרת, נחליה וסביבתה