רשות ניקוז כינרת הינה תאגיד ציבורי הפועל מכח חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח – 1957, למניעת נזקי שטפונות, להסדרת זרימתם של עורקי מים וניקוז, למניעת סחף ולשימור קרקע. במהלך השנים הוענקו לרשות ניקוז כינרת גם סמכויות נרחבות של "רשות נחל" ע"פ חוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה – 1965 וכן אחריות על ניהול חופי הכינרת הציבוריים עבור "איגוד ערים כינרת" מכח החוק להסדרת הטיפול בחופי הכינרת, התשס"ח – 2008. הפעילות המגוונת באגן היקוות הכינרת ובכינרת עצמה הקנו לרשות ניקוז כינרת את שם המותג: "רשות הכינרת".

מפלס הכינרת 06/08/20
-209.42
מפלס הכינרת
 • ירידה של 1 ס"מ מאתמול
 • חסרים 0.62 מ' לקו האדום העליון
 • המפלס גבוה ב- 3.58 מ' מהקו האדום התחתון
 • לדף המפלס המפורט ❯
אירועים

בשל ההנחיות החדשות כל האירועים מבוטלים!

 • -
  -
  -
 • -
  -
  -

משרד הפנים מודיע:

חופי הכנרת: גינוסר, רקת, בריניקי וצינברי אסורים לרחצה לאור המלצת משרד הבריאות כי בבדיקות מי הים נמצאו תוצאות חריגות. הרחצה אסורה עד לקבלת הודעה חדשה

קרא עוד »

בתקופת בין הזמנים ועקב מחסור בחופים זמינים לציבור החרדי – תתאפשר בחופי איגוד ערים כינרת רחצה נפרדת גם במקטע ייעודי נוסף שהוכשר לכך בחניון דוגית (בחוף גולן מקטע 13) , זאת בנוסף על החוף הנפרד כינר, אשר יפעל כרגיל.

לקראת תקופת 'בין הזמנים', בה יוצא הציבור החרדי לחופשת תלמידי הישיבות, ועקב מחסור בחופים נפרדים זמינים לציבור הדתי חרדי בסובב כינרת, הועלתה סוגיה למתן מענה

קרא עוד »
הצטרפו לקבלת ניוזלטר אחת לחודש
חוף חוקוק צילום טלי בר

בתקופת בין הזמנים ועקב מחסור בחופים זמינים לציבור החרדי – תתאפשר בחופי איגוד ערים כינרת רחצה נפרדת גם במקטע ייעודי נוסף שהוכשר לכך בחניון דוגית (בחוף גולן מקטע 13) , זאת בנוסף על החוף הנפרד כינר, אשר יפעל כרגיל.

לקראת תקופת 'בין הזמנים', בה יוצא הציבור החרדי לחופשת תלמידי הישיבות, ועקב מחסור בחופים נפרדים זמינים לציבור הדתי חרדי בסובב כינרת, הועלתה

שער המידע לכינרת, נחליה וסביבתה