רשות ניקוז כינרת הינה תאגיד ציבורי הפועל מכח חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח – 1957, למניעת נזקי שטפונות, להסדרת זרימתם של עורקי מים וניקוז, למניעת סחף ולשימור קרקע. במהלך השנים הוענקו לרשות ניקוז כינרת גם סמכויות נרחבות של "רשות נחל" ע"פ חוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה – 1965 וכן אחריות על ניהול חופי הכינרת הציבוריים עבור "איגוד ערים כינרת" מכח החוק להסדרת הטיפול בחופי הכינרת, התשס"ח – 2008. הפעילות המגוונת באגן היקוות הכינרת ובכינרת עצמה הקנו לרשות ניקוז כינרת את שם המותג: "רשות הכינרת".

מפלס הכינרת 26/03/19
-212.165
מפלס הכינרת
  • עליה של 3 ס"מ מאתמול
  • חסרים 3.365 מ' לקו האדום העליון
  • המפלס גבוה ב- 0.835 מ' מהקו האדום התחתון
  • לדף המפלס המפורט ❯
אירועים
הצטרפו לקבלת עדכונים וניוזלטר אחת לחודש

בפסח מטיילים בכינרת

ב-22/4 (י"ז בניסן) וב-23/4 (י"ח בניסן) – הפלגה במעבדה השטה בואו לחקור איתנו את הכינרת! לצפות ביצורי המים הזעירים במיקרוסקופ, לחוש את

זורמיןם לירדן

זורמים לירדן

זורמים לירדן, צעדה והפנינג סביבתי יום שבת 16/3/19 החל מ 09:00 במתחם אום ג'וני יתקיים הפנינג סביבתי מהשעה 11:00-15:00 סדנאות, פינות יצירה,

שער המידע לכינרת, נחליה וסביבתה