רשות ניקוז כינרת הינה תאגיד ציבורי הפועל מכח חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח – 1957, למניעת נזקי שטפונות, להסדרת זרימתם של עורקי מים וניקוז, למניעת סחף ולשימור קרקע. במהלך השנים הוענקו לרשות ניקוז כינרת גם סמכויות נרחבות של "רשות נחל" ע"פ חוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה – 1965 וכן אחריות על ניהול חופי הכינרת הציבוריים עבור "איגוד ערים כינרת" מכח החוק להסדרת הטיפול בחופי הכינרת, התשס"ח – 2008. הפעילות המגוונת באגן היקוות הכינרת ובכינרת עצמה הקנו לרשות ניקוז כינרת את שם המותג: "רשות הכינרת".

מפלס הכינרת 22/01/20
-210.55
מפלס הכינרת
 • עליה של 4.5 ס"מ מאתמול
 • חסרים 1.75 מ' לקו האדום העליון
 • המפלס גבוה ב- 2.45 מ' מהקו האדום התחתון
 • לדף המפלס המפורט ❯
אירועים
 • 06-09
  פברואר
  פסטיבל כנרת לסרטי טבע ומסע 2020
 • 07
  פברואר
  סיור עששיות סובב בית ירח עם מדריכי רשות הכנרת
 • 08
  פברואר
  סיור טבע עם מדריכי רשות הכנרת
 • 28
  מרץ
  צעדת זורמים לירדן
הצטרפו לקבלת ניוזלטר אחת לחודש

כוננות ניקוז בעמק החולה

רשות ניקוז כינרת העמידה בכוננות לאורך היממות האחרונות, את כלל הכלים הכבדים שברשותה וגייסה את כלל הקבלנים, לטובת פתיחת חסימות, עקב המשקעים

שער המידע לכינרת, נחליה וסביבתה