רשות ניקוז כינרת הינה תאגיד ציבורי הפועל מכח חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח – 1957, למניעת נזקי שטפונות, להסדרת זרימתם של עורקי מים וניקוז, למניעת סחף ולשימור קרקע. במהלך השנים הוענקו לרשות ניקוז כינרת גם סמכויות נרחבות של "רשות נחל" ע"פ חוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה – 1965 וכן אחריות על ניהול חופי הכינרת הציבוריים עבור "איגוד ערים כינרת" מכח החוק להסדרת הטיפול בחופי הכינרת, התשס"ח – 2008. הפעילות המגוונת באגן היקוות הכינרת ובכינרת עצמה הקנו לרשות ניקוז כינרת את שם המותג: "רשות הכינרת".

מפלס הכינרת 06/06/20
-208.995
מפלס הכינרת
  • ירידה של 0.5 ס"מ משלשום
  • חסרים 0.195 מ' לקו האדום העליון
  • המפלס גבוה ב- 4.005 מ' מהקו האדום התחתון
  • לדף המפלס המפורט ❯
אירועים

בשל ההנחיות החדשות כל האירועים הקרובים מבוטלים!

הצטרפו לקבלת ניוזלטר אחת לחודש

איגוד ערים כינרת מודיע:

עקב התפשטות נגיף הקורונה ובהמשך להנחיית משרד הפנים, תדחה פתיחת עונת הרחצה בכינרת עד להודעה חדשה. בהמשך להנחיית משרד הבריאות למניעת התקהלויות

שער המידע לכינרת, נחליה וסביבתה