נשים בגליל יוצרות עתיד יחד

קורס מלאכות לנשים יהודיות וערביות מתקיים בצפון הכינרת. זהו פרויקט חיבורים ביזמת רשות ניקוז ונחלים כינרת, מועצת אל באטוף ו'מלאכת ידיים', בו משתתפות נשים שכנות, יהודיות וערביות שנפגשות אחת לחודש, בדרך כלל על גדות נחל, מכירות, מתחברות, ולומדות יחד מלאכה, יוצרות רשת של קשרים, באזור בו כולן חיות ומגדלות משפחות. השבוע נפגשו שוב, ובשל  הגשמים, התארחו בבית יגאל אלון, למדו את מלאכת הקליעה לסלסלות, מעלי תמר ובננה. הנשים הביעו תקווה כי הפרויקט יאיר מציאות של חיים טובים ומשותפים.

נשים יוצרות בגליל