רשות ניקוז כינרת הינה תאגיד ציבורי הפועל מכח חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח – 1957, למניעת נזקי שטפונות, להסדרת זרימתם של עורקי מים וניקוז, למניעת סחף ולשימור קרקע. במהלך השנים הוענקו לרשות ניקוז כינרת גם סמכויות נרחבות של "רשות נחל" ע"פ חוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה – 1965 וכן אחריות על ניהול חופי הכינרת הציבוריים עבור "איגוד ערים כינרת" מכח החוק להסדרת הטיפול בחופי הכינרת, התשס"ח – 2008. הפעילות המגוונת באגן היקוות הכינרת ובכינרת עצמה הקנו לרשות ניקוז כינרת את שם המותג: "רשות הכינרת".

מפלס הכינרת 12/07/20
-209.22
מפלס הכינרת
 • ירידה של 1 ס"מ מאתמול
 • חסרים 0.42 מ' לקו האדום העליון
 • המפלס גבוה ב- 3.78 מ' מהקו האדום התחתון
 • לדף המפלס המפורט ❯
אירועים

בשל ההנחיות החדשות כל האירועים מבוטלים!

 • -
  -
  -
 • -
  -
  -
הצטרפו לקבלת ניוזלטר אחת לחודש

שער המידע לכינרת, נחליה וסביבתה