כאן למענכם!
בתפילה לימים שקטים ובטוחים
רשות הכינרת - אדם, טבע וסביבה
רשות הכינרת - אדם, טבע וסביבה
רשות הכינרת - אדם, טבע וסביבה
צילום: ניצן אדרי
רשות הכינרת - אדם, טבע וסביבה
רשות הכינרת - אדם, טבע וסביבה
רשות הכינרת - אדם, טבע וסביבה
רשות הכינרת - אדם, טבע וסביבה
שקופית קודמת
שקופית הבאה
מפלס הכינרת 23/06/24
-209.7
מפלס הכינרת
  • ירידה של 1.5 ס"מ מאתמול
  • חסרים 0.9 מ' לקו האדום העליון
  • המפלס גבוה ב- 3.3 מ' מהקו האדום התחתון
  • לדף המפלס המפורט ❯
אירועים
הצטרפו לקבלת ניוזלטר אחת לחודשיים
סיור חשיפה של הנהלת קק"ל ופיתוח השותפות סביב מקרקעי הייעור בסביבת הנחל צילום: שי גלעד אגמא

פעולות תיעוד והטמעה

כתיבה: שי גלעד, מלווה פרויקט ההדגמה – אגמא: מרכז הידע לאגני היקוות, נגר ונחלים בימים אלו, בהם העונות מתחלפות, החורף כבר עזב

השער הדרומי תכנון רעיוני מייזליץ-כסיף רויטמן אדריכלים

עיר הנחלים – השער הדרומי

משולחן השרטוט: אינטגרציה ופיתוח החלופה הנבחרת כתיבה: מרים בן שלום – מנהלת הפרויקט, שירי קלעי-אמסטר – אדריכלית הפרויקט (מייזליץ-כסיף-רויטמן אדריכלות) בעוד המלחמה

שער המידע לאגן הכינרת, נחלים וסביבה