מפלס הכינרת לקראת סוף חורף 2022-3

מתחילת החורף ועד אמצע מרץ עלה מפלס הכינרת רק ב-48.5 ס"מ. נכון לאמצע מרץ נמצא המפלס 1.275 מ' מתחת לקו האדום העליון (208.80-) ו-2.925 מ' מעל לקו האדום התחתון (213-). בקרוב נוכל לסכם את הנתונים הסופיים של החורף דל המשקעים
כמות המשקעים שירדה בתחילת חודש פברואר הביאה את ממוצע המשקעים לחודש זה לרמה של 127% מהממוצע הרב שנתי לחודש פברואר ושיפרה את אחוז הגשם המצטבר באגן היקוות הכינרת לתחילת חודש מרץ לכדי 72% ביחס לממוצע (לעומת 54% בתחילת פברואר). גשמי הסופה 'ברברה' גרמו לזרימות כמעט בכל נחלי אגן הכינרת. לראשונה, נמדדה השנה זרימת שיא בירדן (7.2.2023), 55 מ"ק לשנייה (בתחנת המדידה בגשר הפקק). גם מעיינות הדן והבניאס התאוששו וספיקת שפיעת המעיינות עלתה באופן משמעותי. רמת מליחות הכינרת ירדה לריכוז של 258 מג"ל של כלורידים לעומת 262 מגכ"ל בתחילת דצמבר.
מפלס הכינרת זינק בעשרת הימים הראשונים של חודש פברואר ב-20 ס"מ, ואולם לאחר מכן ועד היום קצב העלייה שב והתמתן. מתחילת החורף ועד היום עלה מפלס הכינרת רק ב-48 ס"מ. גם חזרתו של החורף ליומיים-שלושה באמצע חודש מרץ לא הביאה לשינויים משמעותיים. נכון ל-26.3 עמד מפלס הכינרת ברום 210.18- ונמצא 1.275 מ' מתחת לקו האדום העליון (208.80-) ו-2.925 מ' מעל לקו האדום התחתון (213.00-).
החורף השחון שפוקד אותנו השנה משתקף כמובן בעלייה הנמוכה של מפלס הכינרת מתחילת החורף. מאז המפלס המינימאלי של הכינרת בתחילת החורף הנוכחי, 210.56- (בתאריך 13.01.2023), עלתה הכינרת, כאמור, רק ב-48.5 ס"מ נכון להיום – 70% פחות מעליית מפלס הכינרת ביחס לאותו מועד בחורף הקודם, 1.29 מ' ( 209.255- בתאריך 26.03.2022 ). במהלך כל החורף הקודם עלה מפלס הכינרת ב-1.77 מ'.
בתחילת החורף הנוכחי העריכו גורמים שונים באופטימיות כי האפשרות לפתיחת סכר דגניה השנה היא אפשרות ריאלית. לאור התקדמות החורף, עם כמויות משקעים נמוכות מאוד מהממוצע, נראה כי אפשרות זו ירדה מהפרק. בארבעת החורפים הרצופים הקודמים לחורף הנוכחי, כמות הגשם המצטברת היתה מעל הממוצע הרב שנתי – אירוע נדיר שכמותו התרחש רק פעם אחת נוספת במשך 100 שנות מדידה: בין 1994/5- 1997/8 (ע"פ נתוני השירות ההידרולוגי של רשות המים). קיווינו שהסִדרה הרצופה הזו של חורפים עתירי גשם תגדל מארבע לחמש ותירשם כייחודית בסטטיסטיקה של מדידות הגשם. אבל, ככל הנראה זה כבר לא יתממש הפעם. בגיליון הבא נוכל לסכם את הנתונים הסופיים של חורף 2022-2023 דל המשקעים.
מאז הקמתם של מתקני ההתפלה כמקור חשוב לאספקת מים למשק המים הארצי, ירדה ההתעניינות הכללית במפלס הכינרת. עם זאת, הכינרת נשארה בהגדרה מקור המים האיסטרטגי של מדינת ישראל והאזור, ותפעולה הותאם למציאות זו. כך, לדוגמה, נוספה האופציה להזרמת מים ב'מוביל ההפוך' מהמערכת הארצית אל הכינרת.
הודות לחורפים הקודמים, ולמרות החורף הנוכחי השחון, מפלס הכינרת בסוף החורף יישאר ברום גבוה יחסית, לשמחת הנופשים הרבים שיפקדו את חופי הכינרת היפים באביב ובקיץ. בינתיים, עונת האביב בפתח. מזג האוויר הקייצי שפקד אותנו בין המחצית השנייה של חודש פברואר לחודש מרץ גרם להקדמת חלק מהפריחות.
חג אביב שמח לכולנו.