רשות ניקוז ונחלים כינרת לוגו
פתיחת עונת הרחצה

עונת הרחצה נפתחת

ביום ו', ז' בניסן תשע"ט, 12/4/19
תפתח עונת הרחצה בחופי
איגוד ערים כינרת

ב-22/4 (י"ז בניסן) וב-23/4 (י"ח בניסן)
הפלגה במעבדה השטה

בואו לחקור איתנו את הכינרת!

22/4 (י"ז בניסן)
סיור בשביל סובב כינרת מטבחא לכפר נחום

23/4 (י"ח ניסן)
סיור בשביל סובב כינרת מהאון לבית גבריאל

כינרת
חופשה בחוף שקט

חופי איגוד ערים כינרת הינם חופים שקטים ואסורה בהם השמעת מוסיקה רועשת