סקר מעיינות באגן הכינרת

בשנים 2021-2019 יזמה רשות ניקוז ונחלים כינרת סקר מעיינות אקו-הידרולוגי מקיף באגן היקוות הכינרת. לסקר חברו רשות המים, המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, החברה הממשלתית לתיירות, בתמיכה של הקרן לשטחים פתוחים ברשות מקרקעי ישראל. 

סקר זה הוא מרכיב חשוב בהבנת מערכת המים ובתי הגידול הלחים באגן הכינרת. המידע שבו יסייע בקבלת החלטות עתידיות בנוגע לממשק ניהול המעיינות וקיומם, ולאופיים של המעיינות במרחב.

המעיינות הנמצאים באגן ההיקוות של הכינרת, מקיימים בתי גידול ייחודיים ומגוונים, ומייצרים רצף אקולוגי בסביבה המורכבת ממערכות טבעיות, חקלאיות וכפריות. בנוסף, המעיינות מהווים מוקדי פנאי ונופש לציבור המטיילים. 

במהלך העבודה נסקרו התחומים הבאים: הידרולוגיה, הידרו-ביולוגיה, בוטניקה, סביבה, תיירות ונוף, וניתנה תמונה עדכנית על מצבם של מעיינות רבים בתחום אגן הניקוז של הכינרת שהמידע לגביהם לא היה קיים.

לפניכם מפה אינטראקטיבית בה תוכלו לפתוח כרטיס לכל מעין שנסקר. בכל כרטיס ישנו תיאור כללי של המעיין, ממצאים בתחום איכות המים ושפיעה, הידרו ביולוגיה, צמחייה והיבטים נופיים. בנוסף ישנה התייחסות יישומית לממצאים תחת סעיף "סיכומים והמלצות".